Các hình thức mà GOXOSO hỗ trợ người dùng rút tiền:

img
Rút tiền về tài khoản ngân hàng
>
img
Rút tiền về ví Momo
>
(1)* Quý khách lưu ý GOXOSO hỗ trợ rút tiền với định mức từ 100.000 đ. Và tài khoản nhận tiền cần có tên giống với hồ sơ chủ tài khoản.
(2)* Quý khách chịu phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng.
(3)* Quý khách phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho việc nhận tiền vé trúng số. Theo quy định, với giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, khách phải đóng số dư ngoài 10 triệu đồng.